The Out Campaign

Az OUT Kampány

Richard Dawkins1940 sötét napjaiban a francia tábornokok figyelmeztették a Vichy rendszert megelőző kormányt, hogy "három héten belül Anglia nyakát [a németek] úgy kitekerik, mint egy csirkéét." A 40-es angliai légicsatát követően Winston Churchill mogorva megjegyzéssel válaszolt: "micsoda csirke, micsoda nyak !" Napjainkban az "Új Ateizmus" legnépszerűbb könyveiről lekicsinylően beszélnek mindazok, akik e könyvek jelentőségét kétségbevonják, mintha a könyvek "csupán a kórusnak prédikálnának."

Micsoda kórus ! Csupán ?!

Amennyire személyes benyomások engedik, - és hiteles, kézzelfogható adatok hiányában - meg vagyok győződve, hogy Amerika vallásos mivolta erősen el van túlozva. Kórusunk jóval nagyobb, mint sokan gondolnák. Az istenhívők még többségben vannak az ateistákhoz képest, de nem olyan mértékben, ahogy azt ők remélték, vagy amitől mi tartottunk. Ezen véleményemet nemcsak a saját könyveimet, és a kollégáim, Daniel Dennett, Sam Harris és Christopher Hitchens könyveit népszerűsítő körutak alatt folytatott beszélgetésekre alapozom, de a világháló formalitásoktól mentes, széleskörű tanulmányozásából gyűjtött tapasztalatokra is. Nem a saját weboldalainkon, melynek anyagai nyilvánvalóan elfogult szerzőktől származnak, de például az Amazonon és YouTube-on, melyek közössége bíztatóan fiatal. Továbbá annak ellenére, hogy az istenhívők többségben vannak, a meggyőző érvek mellettünk állnak, csakúgy, mint a történelem. Mi járunk magabiztosan és megújult erővel. Szelíd lépéseink az élet szinte minden területén hallhatók.

A kórusunk nagy, de nagyrésze meghúzza magát. Igaz, hogy a mi műsorunk ajánlja a legjobb műveket, de túl sokan közülünk csak alig hallhatóan, lehajtott fejjel és lesütött szemmel tátognak. Ebből következik, hogy a köztudat felébresztését célzó erőfeszítéseink legnagyobb részét nem az istenhívők meggyőzésére kell fordítanunk, de mindenki más bátorítására. Arra, hogy beismerjék saját maguk, családjuk és a világ előtt, hogy ők nem vallásosak. Ez az OUT Kampány célja. [1]

Mielőtt azonban továbbmennék el kell, hogy oszlassak egy súlyos félreértést. A homoszexuális mozgalommal történő nyilvánvaló összehasonlítás túl messzire mehet: a "KIadás" olyan kifejezés, melynek alanya egy balszerencsés egyén lehet. Valaki, aki még nem kész, vagy soha nem lesz kész beismerni a világ előtt amit eddig titokban tartott. [2]  A mi OUT mozgalmunknak semmi, megismétlem, semmi köze nincs a szó ezen értelmezéséhez. Ha egy eddig titkolózó ateista a világ tudomására akarja hozni az álláspontját, az csak rajta áll. Amit mi tehetünk az az, hogy támogassuk és bíztassuk azokat, akik saját elhatározásukból ki akarnak nyílni a világ felé. Ez talán sokaknak teljesen hétköznapinak tűnhet Európa jórészén, vagy az Egyesült Államok bizonyos területein, ahol intellektuális városlakók vannak többségben, így támogatás és bíztatás nem szükséges. De sokaknak egyáltalán nem nyilvánvaló az USA más részein, és még kevésbé az Iszlám világában, ahol a vallás megtagadása a Korán törvényei szerint halállal büntetendő.

Az OUT Kampány magában rejti a lehetőséget, hogy olyan sokoldalúvá váljék, amilyen sokoldalúan maga a "KI" szó használható. A "Gyere KI" büszkeséget és egy bizonyos értelmet hordoz, amire már fent is kitértem. Ehhez hasonló a "nyújtsd a kezed". [3] Tegyétek ezt barátsággal és szolidaritással azok felé akik kitárulkoztak, vagy fontolgatják, hogy így tegyenek. Ez utóbbihoz, attól függően, hogy családjuknak vagy környezetüknek milyen előítéletei vannak, bizony bátorságra is szükségük lehet. Csatlakozzatok már meglevő szervezetekhez, vagy alapítsatok újakat a közvetlen környezetetekben és az Interneten. Hallassátok a hangotokat [4], tudassátok a bizonytalankodókkal, hogy nincsenek egyedül. Szervezzetek konferenciákat vagy egyetemi/főiskolai összejöveteleket. Vegyetek részt békés tüntetéseken és demonstrációkon. Írjatok leveleket a helyi újságokhoz. Gyakoroljatok nyomást a politikusokra, helyi és nemzeti szinten egyaránt. Minél többen tárulkoznak ki, és minél többről értesül a közvélemény, annál könnyebb lesz másoknak is követni a példájukat.

Járjatok az élen [5], szervezzetek tevékenységeket és eseményeket a közvetlen környezetetekben. Csatlakozzatok egy már meglevő környékbeli ateista szervezethez, vagy alapítsatok egyet. Ragasszatok egy címkét az autótok lökhárítójára. Viseljetek pólókat. Viseljétek RDFRS vörös A-betűjét ha legalább annyira szeretitek mint én. Ha nem, tervezzetek egyet magatoknak, vagy keressetek egyet az Interneten, mint például a  http://www.cafepress.com/buy/atheist oldalon. Persze járhattok félmeztelenül is ha tetszik, de legyetek szívesek ne találjatok semmi kivetnivalót abban, hogy élen jártok, és hogy az ateisták közé tartoztok. Bevallom együttérzek azokkal a szkeptikusokkal a weboldalainkon, akik attól tartanak, hogy egy új kvázi-vallásos szabályrendszer megteremtőivé válunk. Akár tetszik, akár nem, attól tartok le kell nyelnünk ezt a kis keserűséget ha hatással akarunk lenni a valós világra. Egyébként soha nem fogjuk leküzdeni a véget nem érő nehézségeket. 


Eleinte kényelmetlenül éreztem magam a "tartsd kívül" [6] jelentésével kapcsolatban. Barátságtalannak és zárkózottnak hangzik, mint a barcelonai utazási iroda plakátja, amely jóakaratú, de tört angolsággal azt hirdette: "menj innen!". A "tartsd kívül" itt természetesen azt jelenti, hogy ne engedd be a vallást az osztálytermekbe ahol tudományt tanítanak, és az USA alkotmányának - ami a vallás és az állam kettéválasztásán alapul - más megnyilvánulásaiba. [7] (Sajnos Angliában nincs ilyen megkülönböztetés.)  Ahogy egy vicces póló a sok közül kinyilatkoztatta: "Ne imádkozz az iskolánkban, és én sem fogok gondolkozni a templomotokban". Gyakorolj nyomást a helyi iskolaigazgatóságra. Idézd Christopher Hitchens-t: "Jefferson úr, építse fel azt a falat". [8]

Lazítsatok (és bátorítsatok másokat is erre). [9] Az ateisták nem ördögök, szarvakkal és farokkal. Ők is hétköznapi, rendes emberek. Járjatok elöl jó példával. Lehet, hogy a kedves hölgy a szomszédból ateista. Ugyanígy az orvos, könyvtáros, informatikus, taxisofőr, fodrász, műsorvezető, énekes, villamosvezető, humorista. Az ateisták nem mások, mint emberek, akiknek egyszerűen más nézeteik vannak a világ keletkezésével kapcsolatban. Semmi ok aggodalomra.

El tudnánk képzelni más jelentést is ami a mozgalom neve mögött rejlik ? Tudjátok mit ? Javasoljatok ami csak eszetekbe jut. Szavazzátok LE azokat a politikusokat akik hátrányos helyzetbe juttatják az istentagadó embereket, ahogy azt id. George Bush is tette. Bush állítólagosan kijelentette, hogy aki nem vallásos, az nem állampolgára "Isten országának". [10] A politikusok mindig arra fordulnak amerről a szél fúj, ahonnan a szavazatok jönnek. Csak azok az ateisták befolyásolhatják őket, akik KIjöttek a szekrényből. Vannak borúlátó ateisták, akik egyszerűen azért nem hisznek a győzelemben, mert nem vagyunk többségben. De nem számít, hogy nem vagyunk többségben. Ahhoz, hogy hatásosak legyünk mindössze fel kell hívnunk magunkra, mint jelentős kisebbségre a törvényhozók figyelmét. Az ateisták többen vannak mint a vallásos zsidók, ennek ellenére csekély befolyásuk van a politikában. Nyilvánvalóan azért, mert soha nem szerveztek olyan zseniális politikai manővereket mint a zsidók, és ez ugyancsak a véget nem érő nehézségek problémájára vezethető vissza. Ez a megközelítés pedig nemcsak a politikusok felé érvényes, hanem hirdetések, újságok, TV, rádió, és vállalatok, szolgáltatók felé is. Bárki, aki el akar adni valamit figyelembe kell, hogy vegye a vásárlóközönség összetételét. Ki kell állnunk magunkért, hogy a véleményünk számítson, és napjaink kultúrája magánhordozza ízlésünket és nézeteinket. Ennek eredményeként az ateisták következő nemzedékének könnyebb dolguk lesz. Ha kérdőíveket kell KItölteni, - különösen a következő népszámláláskor - írjatok "ateistá"-t a megfelelő helyre, ahol személyes részleteket kérdeznek.

Törjetek KI ! Lehetnek köztetek, akiknek kedvük lenne "gyerünk ELŐ" házibulikat szervezni, ahol vidáman ünnepelhetitek mindazok bátorságát, akik úgy döntöttek, hogy végleg megválnak egy életreszóló rossz szokástól, vagy elődjeik szokásaitól. Ehelyett magukévá tesznek egy valóságra alapozott, babonáktól mentes életformát, és KItörnek a valós világ színpadára. ELŐ a pezsgővel!


--------


A fordításról: Tegeződő stílusban készült, miután az angolban a magázódás nem létezik, és Dawkins eredetije is közvetlen, barátságos, ugyanakkor udvarias stílusban íródott. Minden kedves Honfitársunkat arra kérünk, ezt ne vegye sértésnek.


[1] Out: szó szerint: ki, kifelé (a be, befelé ellentétei).

[2] Outing: szabad fordításban: kiadás. Az amerikai-angol e kifejezése azt jelenti, hogy egy homoszexuális személy egy saját beleegyezése nélkül mások által tett bejelentés áldozatává válik, amiből következően mindenki tudomást szerez az eddig titokban tartott hajlamáról. Dawkins itt ezt az értelmezést kiterjeszti mindenki másra akik valamit titokban tartanak a világ előtt, nem szükségszerűen homoszexualitást. (Az angol "outing" szó egyéb jelentéseit itt nem részletezzük.)

[3] Reach out: szó szerint: nyújtsd ki a kezed (többesszámban is). Ebben az értelmezésben: nyújts/nyújtsatok segítő kezet.

[4] Speak out: szó szerint: beszélj, beszéljetek. Ebben az értelmezésben: hallasd a hangod (többesszámban is).

[5] Stand out: szó szerint: állj ki, álljatok ki. A fenti szabad fordítás hatásosabban fejezi ki a jelentést ebben a szövegkörnyezetben. Az itt használt kifejezésnek természetesen semmi köze nincs a kommunizmus éveiben széles körben használt jelszavakhoz, és nyilvánvalóan Dawkins eredeti angol szövege sem hordoz kommunista jellegű célzásokat.

[6] Keep out: szó szerint: tartsd kívül, ne engedd be, maradj kint, stb. (többesszámban is). Nincs köze a kommunizmus éveiben széles körben használt "kitartás" jelszóhoz.

[7] Természetesen ez Magyarországra is vonatkozik.

[8] Ez a Christopher Hitchens-től származó idézet egy Ronald Reagan híres, a Berlini fallal kapcsolatos felszólítására épülő szójáték: "Gorbacsov úr, döntse le ezt a falat". Thomas Jefferson az USA harmadik elnöke volt, a Függetlenségi Nyilatkozat elsődleges szerzője, és köztudott támogatója az állam és vallás kettéválasztásának.

[9] Chill out: szó szerint: hűlj ki (többesszámban is). A hétköznapi amerikai-angolban elterjedt kifejezés, kapcsolatban áll a még elterjedtebb "cool" ("hűvös") szóval. Ez utóbbi a mindennapi beszédben egy "menő", vagy népszerű egyént leíró melléknév (pl. "cool dude" = "jó fej"), de sok más helyzetben és jelentésben is használatos, mint pl. "állati jó", "szuper", "jó ötlet", stb.  Nyilvánvaló szó szerinti jelentésétől eltekintve a "cool" nem más, mint egy általános, elismerést kifejező indulatszó, vagy pozitív tulajdonságot hangsúlyozó melléknév, melynek használata az utóbbi évtizedekben már szinte járványszerű méreteket öltött. A két idióma közeli kapcsolatát illusztrálandó érdemes megjegyezni, hogy a "chill out" néhány esetben a "keep cool" ("viselkedj nyugodtan/lazán/stb.", vagy "ne hőzöngj") megfelelőjeként is használható. A "chill out" ennélfogva leginkább egy felszólításnak tekinthető, egyrészt arra, hogy valaki a népszerűség, vagy "menőség" állapotába kerüljön, másrészt arra, hogy lehiggadjon egy heves vita után. Dawkins szövegében a "chill out" bizonyos mértékig egy jóindulatú felhívás arra, hogy az ateisták is váljanak menővé és népszerűvé, de leginkább bátorítás, miszerint nincs ok aggodalomra. Következésképpen magyarul a "lazíts" ("lazítsatok") fejezi ki legjobban Dawkins szándékát.

[10] Nation under God: szó szerint: Nemzet Isten akarata alatt. Hasonló az ugyancsak gyakran, nemegyszer pejoratív értelemben használt "Isten országa" ("God's country") kifejezéshez. Elterjedt nézet Amerikában, hogy az USA nem kevesebb, mint Isten kedvenc országa, legalábbis azok között akik hisznek Istenben. E nézet hívei a hivatalos álláspontra is hivatkozhatnak, miután minden pénzjegy és pénzérme magán hordja a következő kinyilatkoztatást: "Mi Istenben bízunk", vagy egyszerűen "Bízunk Istenben" ("In God We Trust"). Ez természtesen nem jeleti, hogy az USA hivatalosan is Isten országának van deklarálva, bármennyire is ezt sugallja néhány - vezető politikusoktól származó - kijelentés. A hivatalos álláspont mindössze a Függetlenségi Nyilatkozatban található megyjegyzéseken alapul. Az USA másik alapvető állami okirata (az Alkotmány) egyáltalán nem hivatkozik Istenre, sőt, egyértelműen kijelenti, hogy mindenki teljes szabadságot élvez a vallást, vagy annak megtagadását illetően, és megtiltja a valláson alapuló megkülönböztetést.

This page is also available in Arabic, Catalan, English, French Canadian, Italian, Mongolian, Persian(Farsi), Polish, Portuguese-Brazilian, Romanian, Spanish, and Turkish